NITH 2005-2006  


Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) er den eneste høgskolen i Norge som har spesialisert seg på IT-utdanning. NITH legger vekt på å kombinere krav til høy faglig kvalitet med praktisk anvendelse av IT-kompetanse. Den faglige standarden er underlagt godkjenning (akkreditering) av statlige myndigheter, og NITH har per i dag akkreditering for studietilbud som fører frem til gradene Bachelor Informasjonsteknologi og Bachelor Ingeniør Datateknikk. Når det gjelder praktisk anvendelse av IT, kommer det frem i undervisningsopplegget som er mye prosjektbasert, og i kontakten med næringslivet.

Tidligere het NITH Den Polytekniske Høgskolen (DPH). DPH ble etablert i 1995 etter en sammenslåing av de to høgskolene NHI Datahøgskolen og NKI Ingeniørhøgskolen. Hver av disse har lange høgskoletradisjoner. NITH eies av stiftelsen NKI som er en stor aktør i fjernundervisningsmarkedet, blant annet på høgskolenivå, driver et forlag og eier Næringsakademiet.

NITH har i dag tre studiesteder, i Oslo, Bergen og Stavanger. Alle studiestedene holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter for undervisning og annet som hører til et godt studiemiljø. Til sammen er det nå ca 700 studenter på disse tre studiestedene og 45 ansatte. Fagstaben består av to førsteamanuenser, to førstelektorer, doktorgradsstipendiat og 15 høgskolelektorer. Noen av de faglig ansatte er inne i et doktorgradsprogram.

I tillegg til de ulike studieprogrammene som fører frem til bachelorgrad har NITH i samarbeid med Brunel University i London et tilbud om masterprogrammer på heltid (2 år) og deltid. Undervisningen foregår ved NITH Oslo, men vitnemålet utstedes av Brunel.

I studiegjennomføringen benyttes gruppe- og prosjektoppgaver i stor grad, bl.a. for å utvikle studentenes samarbeidsevner. Dette er også viktig med tanke på å bli en del av et nettverk etter studietiden.

NITH er medlem av de lokale studentskipnadene på studiestedene og Nettverk for Private Høgskoler.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.nith.no