NITH 2005-2006 / Emner / Systemeringsemner  

Systemeringsemner

ISY200 Software Engineering 2
SY104 Innføring i systemutvikling og prosjektarbeid
SY202 Systemutvikling 2
SY302 Systemutvikling 3
SY303 Systemutvikling 3
SY501 Systemutvikling 5
SY601 Interaksjonsdesign
SY701 eXtreme programmering