NITH 2006-2007 / Emner / Informasjonssystememner(IS)  

Informasjonssystememner(IS)

IS410 ERP-systemer 2
IS311 ERP-systemer 1
IS400 Implementering av IT-systemer