NITH 2006-2007 / Emner / Valgemner - Emnekoder / stu... / IVF200 Valgemne BID - vår  

IVF200 Valgemne BID - vår

Emnekode
IVF200

Emnenavn
Valgemne BID - vår

Studiepoeng
6,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Det skal være ett valgbart emne i vårsemesteret.
Hvert enkelt valgfag har egen emnebeskrivelse.

Forutsetninger
Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet.

Kompetansemål

Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet.

Gjennomføring
Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet.

Pensum

Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet.