NITH 2006-2007 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG)  

Programmeringsemner (PG,IPG)

IPG201 Algoritmer og datastrukturer (Java)
IPG320 UNIX 1
IPG400 UNIX 1: Shell og C-programmering
IPG410 UNIX 2
IPG500 UNIX 2: SYSTEMPROGRAMMERING OG ADMINISTRASJON
IPG600 Programmering av mobile løsninger
PG110 Innføring i Javaprogrammering 1
PG210 Innføring i Javaprogrammering 2
PG310 Videregående Java-programmering 1
PG320 .Net-programmering 1
PG330 Programmering i C++
PG340 Innføring i PHP-programmering
PG410 Videregående Java-programmering 2
PG420 .Net-programmering 2
PG430 Innføring i grafikkprogrammering
PG501 Enterprise programmering
UPG320 .Net-programmering