NITH 2006-2007 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG430 Innføring i grafikkprogrammering  

PG430 Innføring i grafikkprogrammering

Emnekode
PG430

Emnenavn
Innføring i grafikkprogrammering

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Thorolf Tønjum

Tilsynssensor
Daniel Patel, CM Research

Godkjenningsdato
22.08.2006

Hensikt
Hensikten med dette emne er å skape god oversikt over hvordan grafikk programmeres med OpenGl.
Emnet skal gi forståelse av hva som er mulig å gjøre med moderne grafikk programmering.
Emnet skal gi innsikt i de sentrale teknikker og metoder som brukes.
Samtidig opparbeider studenten seg et kodebibliotek med snippet/ template kode som basis for videre utvikling.

Forutsetninger
Innsikt i objektorientert programmering i C++ og bruk av VC7.0.
Kunskap om linking mot program bibliotekers .h .lib og .dll filer er nyttig.
Forståelse av open software, versjonsforskjeller og interkompabilitet er nyttig.

Kompetansemål

· Du skal lære de vesentlige elementene og funksjonene i OpenGl

· Du lærer "hands on" hvordan OpenGl fungerer via modifisering og tweaking av template kode.

· Du får god oversikt over OpenGl og OpenGl's "state" baserte objekt modell.

· Du lærer å sette opp OpenGl biblioteket i Visual Studio 7 (VS7).

· Du skal via lab øvelser bli komfortabel med å programmere OpenGl i VS7 med C++.

Gjennomføring
Faget går over ett semester, med 12 forelesninger.

Pensum

Opengl Super Bible3rd Ed.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir evne til praktisk benyttelse av grafisk programmering med OpenGl i VC7.0 (C++ ).
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Opengl Super Bible 3rd Ed.  Wright & Lipchak  Sams  2004   0672326019  3rd edition    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret.

Semester:
Vår / Spring