IPG320 UNIX 1

Emnekode
IPG320

Emnenavn
UNIX 1

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Truls Philippot

Tilsynssensor
Vebjørn Moen

Godkjenningsdato
15.05.2006

Hensikt
Å gi en grundig innføring i prosess- og filsystemarkitektur i
operativsystemet UNIX, og gjøre deltagerne i stand til å lese og skrive
Shellprogrammer og enkle C-programmer. Det legges vekt på
versjonsuavhengighet, og kurset passer derfor like bra til alle UNIX
(f.eks. Sun Solaris) eller UNIX lignende (f.eks. GNU/Linux) versjoner
man måtte få bruk for i praksis.


Forutsetninger
Grunnleggende kunnskaper i programmering, men uten krav til noe bestemt
programmeringsspråk.

Kompetansemål

*Filsystemet*

Studenten skal kunne forklare hvordan det hierarkiske filsystemet er
bygd opp og brukes i praksis via kommandoer til systemet.

*Prosessbegrepet*

Studenten skal kunne forklare hva en prosess er og hvordan den skapes,
og anvende dette til å sette sammen flere prosesser ved hjelp av
kommandoer i eller utenfor kommandofiler.

*Teksthåndtering*

Studenten skal kunne redigere filer interaktivt og satsvis. Studenten
skal kunne manipulere tekst i en strøm (pipeline) ved hjelp av de
vanligste filterprogrammene.

*Skallprogrammering*

Studenten skal kunne skrive skallprogrammer med bruk av system- og
egendefinerte variable, parametre fra kommandolinjen, håndtering av inn-
og utmating og stringer. Studenten skal kunne programmere løkker og tester.

*Programmeringsmiljø*

Studenten skal kunne beskrive de forskjellige trinnene som inngår i
kompileringen av et program, hvordan disse kan automatiseres, og hvordan
et feilet program kan debugges.

*C-Programmering*

Studenten skal kjenne C godt nok til å kunne forklare hvordan et gitt
C-program virker. Studenten skal også selv kunne skrive C-programmer med
bruk av løkker, tester, tabeller, stringer og enkel inn- og utmating.
Studenten skal kunne definere pekerbegrepet.

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesninger og PC-lab (sistnevnte utgjør ca. 25%)

Pensum

Som forelest, illustrert ved kompendium på intranettet, og utdypet i
pensumlitteraturen angitt nedenfor

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en grundig innføring i prosess- og filsystemarkitektur i
operativsystemet UNIX. Det gir deltagerne tilstrekkelige kunnskaper til
å forstå andres og skrive egne programmer i Shell og C, uavhengig av
hvilken versjon som skal brukes.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The c Programming Language  Brian W. Kernighan/ Dennis Ritchie  Prentice Hall  1988  0131103628  2.    Bok  Pensum 
The UNIX Programming Environment  Brian W. Kernighan og Rob Pike   Prentice Hall  1984  013937681x       Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Alle trykte og skrevne / All printed and written

Varighet:
180

Semester:
Høst / Autumn