IPG410 UNIX 2

Emnekode
IPG410

Emnenavn
UNIX 2

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Truls Philippot

Tilsynssensor
Vebjørn Moen

Godkjenningsdato
15.05.2006

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i virkemåte og administrasjon av generelle UNIX-systemer. Dette omfatter
filhåndtering og montering av filsystemer, prosessbehandling og interprosess-kommunikasjon, brukeradministrasjon,
backup og sikring av systemet. Kurset skal gi et grunnlag for å arbeide med drift og sikring av UNIX-systemer i et
heterogent miljø.


Forutsetninger
Grunnleggende forståelse for datamaskiner og nettverk samt kunnskaper i programmering tilsvarende PG102.

Kompetansemål

Kurset skal gi kunnskaper om organiseringen av vanlige UNIX-filsystemer, prosessbehandling, brukeradministrasjon,
sikkerhetsrutiner og maskinvareinstallasjon.

Etter kurset skal studentene:

* kjenne oppbygningen av ulike filsystemer, og kunne formatere, montere og eksportere filsystemer.
* kjenne til ulike vindushåndterere og deres funksjonalitet.
* kjenne til hvordan prosesser håndteres, og hvordan disse kommuniserer.
* kunne installere og utføre enkelt vedlikehold av eksterne enheter.
* kunne administrere brukere.
* kunne ta backup.
* kunne vurdere sikkerheten i et UNIX-system og gjennomføre tiltak for ulike sikkerhetsnivåer.

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesninger og PC-lab (sistnevnte utgjør ca. 25%)

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har gitt en innføring i virkemåte og administrasjon av generelle UNIX-systemer. Dette omfatter
filhåndtering og montering av filsystemer, prosessbehandling og interprosess-kommunikasjon, brukeradministrasjon,
backup og sikring av systemet. Kandidaten har fått kunnskaper om å arbeide med drift og sikring av UNIX-systemer i et heterogent miljø.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Advanced Programming in the UNIX Environment  W. Richard Stevens og Stephen A.Rago  Addison-Wesley  2005        Bok  Pensum 
Essential System Administration  Æleen Frisch  O'Reilly  2002    3. utg.    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Alle trykte og skrevne / All printed and written

Varighet:
180 min.

Semester:
Vår / Spring