NITH 2006-2007 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / UPG320 .Net-programmering  

UPG320 .Net-programmering

Emnekode
UPG320

Emnenavn
.Net-programmering

Studiepoeng
6,00

Emneansvarlig
Tor-M. Grønli

Tilsynssensor
Lasse Berntzen, HVE

Godkjenningsdato
29.06.2006

Hensikt
Applikasjonsutvikling innenfor de fleste programmeringsspråk og rammeverk består i dag av stadig økende andel webbasert utvikling. UPG320 gir en innføring i et programmeringsspråk, en teknologi og .Net-rammeverket fra Microsoft. Det vil være fokus på å kunne utvikle frittstående webapplikasjoner på bakgrunn av komponenttilpasset programmering.

Forutsetninger
Grunnleggende kunnskap og ferdigheter i objektorientert programmering, UML og relasjonsdatabaser.

Kompetansemål

Kandidaten skal
-Kunne anvende .Net-komponenter til utvikling gjennom bruk av Microsoft Visual Studio 2005
-Inneha grunnleggende kunnskap om .Net-rammeverket
-Inneha basisferdigheter i C#
-Kunne utvikle nettsider basert på ASP .Net
-Kunne håndtere hendelser
-Kunne programmere applikasjoner som benytter database eller XML som datakilde
-Kunne anvende webkontrollere

-Inneha basisferdigheter i Web Services

Gjennomføring
Emnet gjennomføres ved auditoriebasert undervisning med tilhørende øvelser på datalab over ett semester.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en god innføring i .Net-rammeverket med ASP og C# som teknologier. Elementer som database- og hendelseshåndtering samt enkle kontrollere er vektlagt. Emnet har hovedvekt på utvikling av webbaserte applikasjoner.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
From Java to C#  Glenn Rowe  Addison-Wesley  2004  0321155726    Bok  Støttelitteratur 
Programming ASP.NET  Dan Hurwitz, Jesse Liberty  O'Reilly  2005  0-596-00916-X    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
70

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
30

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutter

Semester:
Høst / Autumn