NITH 2006-2007 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG501 Enterprise programmering  

PG501 Enterprise programmering

Emnekode
PG501

Emnenavn
Enterprise programmering

Studiepoeng
12,00

Emneansvarlig
Anders Fongen

Tilsynssensor
Petter Skodvin, Accenture

Godkjenningsdato


Hensikt
I en tid der bruk av internett blir stadig viktigere, er det aktuelt å lage distribuerte løsninger. Kurset skal vise hvordan applikasjoner lages der distribuerte objekter benyttes. De distribuerte objektene skal også kunne representere data i en database.

Forutsetninger
Faget bygger på grunnleggende database- og programmeringskunnskaper som objektorientert programmering, unntakshåndtering, servlets og databaseprogrammering (JDBC).

Kompetansemål

RMI
Studenten skal kunne definere begrepet distribuerte objekter. Studenten skal også kunne forklare arkitekturen til RMI, og kunne lage enkle RMI-applikasjoner der klient og server kjører på samme PC og på forskjellige PC-er. Studentene skal også kunne realisere enkle løsninger med kommunikasjon mellom server og klient (callback).

J2EE plattformen
Studenten skal kunne beskrive og forklare J2EE-arkitekturen. Studenten skal kunne utvikle enkle Enterprise Java Bean (EJB): Tilstandsløse og tilstandsorienterte sesjonsbønner og entitetsbønner (både Entity Bean med Bean Managed Persistance (BMP), Entity Bean med Container Managed Persistance (CMP 2.0)). Studenten skal også kunne utvikle web-komponenter (JSP og servlet). Både web-komponenter og EJB-komponenter skal driftsettes (deployeres) på en J2EE-kompatibel server. Studenten skal beherske transaksjoner på en J2EE plattform. Studenten skal kunne utvikle mer kompliserte applikasjoner der web-komponenter og EJB-komponenter inngår. I slike applikasjoner skal programdesign der vanlige J2EE-mønstre (pattern) benyttes. Studenten skal også kunne anvende feilhåndtering i applikasjonene.

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesninger og pc-lab (ca. 50% av hver).

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Kurset har gitt en innføring i RMI arkitekturen og vist hvordan man lager enkle RMI-applikasjoner. Hovedvekten av kurset har bygget på Java 2 - Enterprise Edition (J2EE) plattformen. Kurset har vist hvordan man kan lage enterprisebønner, web-komponenter (Servlet og JSP) og driftsette disse på en J2EE server. Det er lagt vekt på å sette komponentene sammen til større J2EE applikasjoner.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Enterprise JavaBeans Component Architecture  Anderson G. & Anderson P.  Prentice Hall   2002  0-13-035571-2      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
45

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutt

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
55

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
96 timer

Semester:
Vår / Spring