NITH 2007-2008 / Emner / Informasjonssystememner(IS)  

Informasjonssystememner(IS)

IS311 ERP-systemer 1
IS400 Implementering av IT-systemer
IS410 ERP-systemer 2