NITH 2007-2008 / Emner / Designemner(DS)  

Designemner(DS)

DS100 Webdesign 1
DS110 Spilldesign
DS120 design-lab 1
DS201 Webdesign 2
DS220 Design-lab 2
DS300 Interaksjonsdesign 1
DS400 Interaksjonsdesign 2
DS500 Spillmotorer og skripting