NITH 2008-2009 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU510 Business Intelligence  

BU510 Business Intelligence

Emnekode
BU510

Emnenavn
Business Intelligence

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Wanda Presthus

Tilsynssensor
Ketil Stadskleiv

Godkjenningsdato
29.03.2009

Hensikt
Hensikten med faget er å skape en sterkere forståelse for oppbygging, modellering og bruk av systemer som skal støtte behovet til strategiske og taktiske beslutningstakere i en bedrift. Arbeidet vil inkludere bruk av teori for å kategorisere og forstå forretningsinformasjon, og innføring og bruk av verktøy som kan brukes til ad-hoc rapportering og datamining. Bruken av datavarehus vil også bli tatt opp i denne sammenheng. Faget skal både gi et teoretisk fundament og en praktisk erfaring med kategorisering og bruk av forretningsinformasjon.

Forutsetninger
Ingen spesielle forutsetninger, men det vil være en fordel å ha grunnleggende kunnskap om databaser og kunnskap om ulike ERP systemer.

Kompetansemål

Du skal kunne gjøre rede for begrepet forretningsinformasjon og Business Intelligence.

Du skal ha oversikt over hvor vesentlig riktig bruk av forretningsinformasjon er strategisk sett.

Du skal kjenne til beslutningsprosesser i organisasjoner.

Du skal kunne vurdere organisasjoners informasjonsbehov basert på organisasjonens beslutningsprosesser.

Du skal kunne bruke sentrale teorier innen forretningsinformasjon på praktiske problemstillinger.

Du skal kunne analysere behovet for forretningsinformasjon i en organisasjon og kjenne til teknologier som ligger bak.

Du skal kunne bruke verktøy for å vise eksempler på rapporter og ”drill-down”. Du skal kunne arrangere en organisasjons data i et passende format.

Du skal kjenne til SAP.

Du skal kjenne til et systems livsløp (SDLC), samt etiske problemstillinger

Du skal kunne argumentere for dine funn og markedsføre dine resultat.

Gjennomføring
Faget går over ett semester. Det vil være totalt 3 mappeinnleveringer. Første innlevering er individuell, de to siste i grupper. I forbindelse med siste mappeinnlevering skal gruppene i tillegg fremføre sine funn i en muntlig presentasjon.


Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet Business Intelligence gir en forståelse for oppbygging, modellering og bruk av systemer som skal støtte behovet til strategiske og taktiske beslutningstakere i en bedrift. Emnet har et teoretisk fundament og gir en praktisk erfaring med kategorisering og bruk av forretningsinformasjon.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Decision Support and Business Intelligence Systems  Turban, Aronson, Liang & Sharda  Prentice Hall  2007  0131986600    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret

Semester:
Høst / Autumn