NITH 2005-2006 / Emner / Prosjektemner / PJ501 Hovedprosjekt  

PJ501 Hovedprosjekt

Emnekode
PJ501

Emnenavn
Hovedprosjekt

Studiepoeng
18,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Faget skal gi deg trening i å gjennomføre et krevende IT-prosjekt i en bedrift, og prosjektet skal gi reell yrkeserfaring. Det stilles høye krav til den tekniske løsningen, bruk av teori og metoder, og til sluttrapporten. I spesielle tilfeller kan det skrives en teoretisk oppgave, eller prosjektet kan være del av en egen bedriftsetablering

Forutsetninger
Det kreves at alle fag fra 1.klasse er bestått, samt PJ301.

Kompetansemål
  • At prosjektarbeidet gir resultater som oppdragsgiver (bedriften, organisasjonen) er tjent med. Resultatet skal være av høy IT-faglig kvalitet, forholde seg til etablerte standarder og være godt dokumentert.
  • En godt gjennomført og metodebasert prosjektprosess, med en godt fungerende prosjektgruppe.
  • En prosjektrapport som oppfyller formelle kriterier mht. struktur, fremstilling og dokumentasjon Rapporten skal forholde seg til etablert teori, og redegjøre for prosjektets bidrag til kunnskap innen området.
Gjennomføring
Det skal være 4-5 studenter i hver gruppe. Det vil være en intern og en ekstern veileder.
Se Retningslinjer for hovedprosjek

Pensum

 

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Bachelor-studiet avsluttes med hovedprosjektet. Det innebærer å gjennomføre et krevende IT-prosjekt i en bedrift, og prosjektet skal gi reell yrkeserfaring. Det stilles høye krav til den tekniske løsningen, bruk av teori og metoder, og til sluttrapporten.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Prosjektskriving  Rognsaa, Aage  Tano Aschehoug          Bok  Pensum 
Project Management for Information Systems ,   Cadle, J., Yeates, D.  Prentice Hall  2004        Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring