NITH 2008-2009 / Emner / Forkurs  

Forkurs

FK-EN Engelsk - FK2002-4
FK-FY Fysikk FK2002-3
FK-KJ Kjemi - FK2002-3
FK-MA Matematikk FK2002-2
FK-NO Norsk - FK 2002-1
FK-NOA Norsk som andrespråk - FK 2002 1.1
FK-SA Samfunnsfag - FK2002-5