NITH 2005-2006 / Emner / Teknologiemner / ITK310 Operativsystemer og Klient/tjener-teknologi  

ITK310 Operativsystemer og Klient/tjener-teknologi

Emnekode
ITK310

Emnenavn
Operativsystemer og Klient/tjener-teknologi

Studiepoeng
16,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Emnet er består av delene Operativsystemer og Klient/tjener-distribusjon.
I Operativsystemer gjennomgås bakgrunnen for bruk av operativsystemer, teorien bak bestanddelene i et operativsystem og anvendelse av denne teorien i praktisk programmering. I tillegg studeres de særegne forhold som gjelder for OS i mobile terminaler.
I Klient/tjener-distribusjon legges det vekt på forståelse av prinsippene for klient/tjener på nettverk og programmering av web-applikasjoner, også i forhold til mobile webapplikajsoner
Emnet er også sentralt i andre fag på NITH (systemering, prosjekt, programmering).

Forutsetninger
Grunnleggende forståelse for datamaskiner og nettverk samt grunnleggende kunnskaper i programmering.

Kompetansemål

Første del av emnet (Operativsystemer 45%) skal gi kunnskaper om operativsystemets tilknytning til maskinvarens og mellomvarens oppbygning, prosesser og tråder, minnestyring, synkronisering, filsystemer og distribusjon.

Andre del av emnet (Klient/tjener og distribusjon 55%) skal gi kunnskaper om denne måten å benytte nettverk på, mellomvare, distribuerte objekter, sikkerhet, katalogsystemer, wap og web services. Koding i WML, XHTML, CSS, Javascript, Java servlets, JSP og XML.

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesninger og øvinger (ca. 50% av hver). Emnet undervises stort sett sammen med TK302, men med tilleggsforelesninger i mobile perativsystemer på høsten og WAP/WML mm på våren.


Pensum

Nærmere spesifisering finnes på emnets fagside på intranettet.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Faget har gitt kunnskaper om oppbygning av og prinsipper for operativsystemer, herunder OS for mobile plattformer. Faget har også gitt kunnskaper i klient/tjener-distribusjon med praktisk bruk av XHTML, CSS, Javascript, servlets, WML og XML.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Internet & World Wide Web – how to program.  Deitel, Deitel & Nieto  Prentice Hall  2004  0-13-124682-8  3.    Bok  Pensum 
Operativsystemer i et Java-perspektiv  Fongen, Anders  NKI-forlaget  2002  82-562-5743-1 

Hele boken er pensum

 
Bok  Pensum 
Tilleggskompendium for ITK310. Mobile Operativsystemer  Fongen, Anders (red.)            Kompendium  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
45

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutter

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
15%

Vurderingstype:
Prosjekt / Project

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
3 dager

Semester:
Vår / Spring


Vekting (%):
40%

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutter

Semester:
Vår / Spring