NITH 2005-2006 / Emner / Teknologiemner / ITK500 Mobil Kommunikasjonsteknologi  

ITK500 Mobil Kommunikasjonsteknologi

Emnekode
ITK500

Emnenavn
Mobil Kommunikasjonsteknologi

Studiepoeng
6,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Mobil kommunikasjon øker sterkt i samfunnet. Mobilitet er et nøkkelord for øket produktivitet, nærhet og globalisering. Utvikling av ny teknologi på området er stort. Hensikten med faget er å gi denne form for kommunikasjon en plass i emnesområdet som tilsvarer den reelle plassen i samfunnslivet. Hensikten er videre at du skal kunne konfigurere mobile systemer til nytte for enkeltmennesker og virksomheter.

Forutsetninger
Du må kunne grunnleggende datakommunikasjon og de tilhørende grunnleggende begreper.

Kompetansemål
  • Du skal beskrive hvordan mobilitet ved bruk av elektronisk teknologi oppnås.
  • Du skal kunne konfigurere systemkomponenter for å skape et mobilt system.
  • Du skal kunne planlegge og prosjektere mobile kommunikasjonssystem.
  • Du skal kunne analysere og dokumentere behov for mobile løsninger til hjelp for virksomheter inne ulike områder.
  • Du skal kunne beskrive de transmisjonsmedia som benyttes ved mobil kommunikasjon.
  • Du skal kunne forklare mobile telekommunikasjonsløsninger som GSM og UMTS, samt kringkasting.
  • Aktuelle trådløse datanett, WLAN, skal du kunne beskrive og vurdere i forhold tilhverandre.
  • Internettprotokolller  utviklet for mobil kommunikasjon skasl du kunne forklare.
  • Du skal også kunne vurdere og beskrive  tiltak for sikring og pålitelighet for  mobil kommunikasjon.
Gjennomføring
Faget går over ett semester med forelesninger og studentbaserte øvninger. Vurderingen består av et paper (30%) og skriftlig eksamen (70%)

Pensum

Lærebøker: Schiller, Jochen H., 2003, Mobile Communications, Addison-Wesley, London.

                Karlsen og Langseth, 2005, Hvor skal jeg sitte?, 2.utg., Cappelen Akademisk Forlag,Oslo

I tillegg vil artikler og andre læremidler komme til som nærmere detaljert i emnets forelesningsplan.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Mobil kommunikasjonsteknologi gir en dypere, teoretisk forståelse for mobile løsninger med primært formål å tilfredstille behovet i relevante virksomheter. Både tele- og data-kommunikasjonsløsninger vurderes, både for fjern- og nær-kommunikasjon. Sikkerhetsaspektet behandles spesielt.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
                 
Hvor skal jeg sitte?  Karlsen og Langseth  Cappelen Akademisk Forlag  2005    2.utg.    Bok  Pensum 
Mobile Communications, .  Schiller, Jochen H.  Addison-Wesley, London  2003  0-321-12381-6  2.    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
70 %

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 min.

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
30%

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Se eksamensplanen

Semester:
Høst / Autumn