NITH 2005-2006 / Emner / Teknologiemner / TK102 Datateknikk 1  

TK102 Datateknikk 1

Emnekode
TK102

Emnenavn
Datateknikk 1

Studiepoeng
12,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Del 1:
Datamaskinen er en ressurs realisert i maskinvare som blir styrt av kjørende program i samhandling med operativsystemet. Ressursene kan være bruk av minne, bruk av CPU, bruk av inn/ut kretser og lignende. Datateknikk 1 gir grunnlaget for forståelse til denne ressursalokeringen og datamaskinens ulike ressurser. Emnet omhandler også elementær binære tallsystemer og ulike kodesystemer.
Del 2:
Datakommunikasjon er i dag en selvfølgelighet. I emnet Datateknikk 1 får man det teoretiske grunnlag for datakommunikasjon underbygget av praktiske øvelser i datakommunikasjon.

Forutsetninger
Ingen spesielle

Kompetansemål

Kurset har som mål å gi studentene en innføring i grunnleggende tekniske emner (maskinvarens virkemåte, grunnleggende kunnskap om programvare), og en grundigere innføring i datakommunikasjon.

Gjennomføring
Del 1:
Grunnleggende innføring i datateknikk, herunder maskinvarefunksjonalitet, programutførelse og styrende elementer i et datasystem samt enkel binæralgebra og kodetabeller.


Del 2:
Grunnleggende protokollarkitektur:

Applikasjonslag
Transportlag
Nettverkslag
Datalinjelag
Fysiske lag

Samt nettverkskomponenter og infrastruktur.Pensum

 

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Del 1: Arkitektur og forståelse av grunnelementer og byggesteiner i og rundt en datamaskin og basale kodesett.
Del 2: Grunnleggende datakommunikasjon bygget på TCP/IP.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Computer Networking A Top-down approach featuring the Internet   Kurose og Ross   Addison Wesley    0-201-97699-4 

Brukes i del 2

 
Bok  Pensum 
The Computer Continuum   Lauckner og Lintner   Prentice-Hall   2001  0-536721157   3.utgave 

Brukes i del 1

 
Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
55 %

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutter

Semester:
Vår / Spring


Vekting (%):
45 %

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutter

Semester:
Høst / Autumn