NITH 2005-2006 / Emner / Teknologiemner / TK302 Datateknikk 2  

TK302 Datateknikk 2

Emnekode
TK302

Emnenavn
Datateknikk 2

Studiepoeng
12,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Emnet er består av delene Operativsystemer og Klient/tjener-distribusjon.

I Operativsystemer gjennomgås bakgrunnen for bruk av operativsystemer, teorien bak bestanddelene i et operativsystem og anvendelse av denne teorien i praktisk programmering.

I Klient/tjener-distribusjon legges det vekt på forståelse av prinsippene for klient/tjener på nettverk og programmering av web-applikasjoner.

Emnet er også sentralt i andre fag på NITH(systemering, prosjekt, programmering).


Forutsetninger
Grunnleggende forståelse for datamaskiner og nettverk samt grunnleggende kunnskaper i programmering.

Kompetansemål

Første del av emnet(Operativsystemer 45%) skal gi kunnskaper om operativsystemets tilknytning til maskinvarens og mellomvarens oppbygning, prosesser og tråder, minnestyring, synkronisering, filsystemer og distribusjon.

 

Andre del av emnet(Klient/tjener-distribusjon 55%) skal gi kunnskaper om denne måten å benytte nettverk på, mellomvare, distribuerte objekter, sikkerhet, katalogsystemer og web services. Koding i XHTML, CSS, Javascript, Java servlets, JSP og XML.

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesninger og øvinger(ca. 50% av hver).

Pensum

Anders Fongen: ”Operativsystemer i et Java-perspektiv”, NKI-forlaget, ISBN 82-562-5743-1, hele boken

 

Deitel/Deitel/Nieto: ”Internet & World Wide Web – how to program” 3. ed, Prentice Hall, ISBN 0-13-124682-8, kapitlene 4-16, 20-21, 37

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Faget har gitt kunnskaper om oppbygning av og prinsipper for operativsystemer. Faget har også gitt kunnskaper i klient/tjener-distribusjon med praktisk bruk av XHTML, CSS, Javascript, servlets og XML.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Internet & World Wide Web – how to program  Deitel/Deitel/Nieto  Prentice Hall  2004  0-13-124682-8    Bok  Pensum 
Operativsystemer i et Java-perspektiv  Anders Fongen  NKI-forlaget  2002  82-562-5743-1    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
45

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 min

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
55

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 minutter

Semester:
Vår / Spring