NITH 2009-2010 / Studier / Bachelor IT - Webkommunikas... / Bachelor IT - Webkommunikasjon 2009 - 2010  

Bachelor IT - Webkommunikasjon 2009 - 2010

Skriv ut Utskrift med emner
Innhold
En ny generasjon av sosiale elektroniske nettverk gjør Internett til en av våre viktigste kommunikasjonskanaler. Nettsteder utvikles raskt, og behovet for folk som ser tekniske muligheter og som kan produsere brukervennlige websider, er stort. Studiet passer for deg som er god på kommunikasjon og som vil utforske Web 2.0.


Med webkommunikasjon mener vi det å produsere websider med høy grad av brukervennlighet, gjerne knyttet til sosiale nettverk. Disse nettstedene er avhengig av interaksjon og deltagelse fra brukerne for å bli attraktive, for eksempel gjennom blog, mashups og RSS. Facebook, YouTube og Wikipedia er gode eksempler på dette.


Gjennom studiet skal du produsere alle typer websider, både fra et teknologisk og innholdsmessig perspektiv. Du lærer om webteknologi, webdesign og webkommunikasjon. Interaksjon mellom mennesker og nettsteder står sentralt. Videre vil du lære å vurdere, bygge opp, designe og utforme spennende kommunikasjonsløsninger for Internett, med særlig fokus på sosiale nettverk. Studieprogrammet gir deg bred kompetanse i nettjournalistikk og interaktive medier, og du lærer om det å utvikle en bedrifts intranett. Fullført studieprogram gjør deg i stand til å utvikle, designe og drifte brukervennlige internettjenester.


Webkommunikasjon er et studieprogram som gir godt grunnlag for interessante jobber innen utvikling og behandling av digitale medier. Alle seriøse private bedrifter har i dag egne hjemmesider på web, og du vil være aktuell som webutvikler og vedlikeholder av disse nettsidene. Du vil også være en ressurs for det offentlige, som i stadig større grad satser på kommunikasjonsløsninger på Internett.Navn
Bachelor IT - Webkommunikasjon 2009 - 2010

BIT Webkommunikasjon 2008 -2009
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PJ110 Kreative utviklingsprosjekter 10,00 O 10          
PG110 Innføring i Javaprogrammering 1 10,00 O 10          
TK110 Innføring i datateknikk 10,00 O 10          
TK210 Internett-teknologi 5,00 O   5        
PG210 Innføring i Javaprogrammering 2 10,00 O   10        
PJ210 Emne med kode 'PJ210' finnes ikke i denne studiehåndboken. O   10        
DB110 Databaser 1 5,00 O   5        
PJ311 Emne med kode 'PJ311' finnes ikke i denne studiehåndboken. O     5 5    
DS101 Webdesign 1 10,00 O     10      
PG320 .Net-programmering 1 5,00 O     5      
KM101 Webjournalistikk 10,00 O     10      
DS201 Webdesign 2 10,00 O       10    
PG420 Emne med kode 'PG420' finnes ikke i denne studiehåndboken. O       10    
BU110 Emne med kode 'BU110' finnes ikke i denne studiehåndboken. O       5    
DS301 Interaksjonsdesign 1 10,00 O         10  
PJ420 Undersøkelsesmetoder 5,00 O         5  
PG530 Web 2.0 og verktøy 5,00 O         5  
BU420 e-business 5,00 O           5
PJ600 Hovedprosjekt 15,00 O           15
DS401 Interaksjonsdesign 2 10,00 O           10
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
Valgemner høsten 2008
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BU410 Forhandlingsteknikk 5,00 V         5  
BU510 Business Intelligence 10,00 V         10  
BU610 Bedriftsøkonomi 1 5,00 V         5  
DS520 3 D modellering 5,00 V         5  
PG340 Innføring i PHP-programmering 5,00 V         5  
PJ510 Prosjektledelse 5,00 V         5  
TK510 Informasjonssikkerhet 5,00 V         5  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne