NITH 2009-2010 / Emner / Prosjektemner(PJ) / PJ110 Kreative utviklingsprosjekter  

PJ110 Kreative utviklingsprosjekter

Emnekode
PJ110

Emnenavn
Kreative utviklingsprosjekter

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Tilsynssensor
Birgit Krogstie, NTNU

Godkjenningsdato
30.08.2006

Hensikt
Emnet skal gi innføring i kreative teknikker for anvendelse i utviklings- og designprosesser

Forutsetninger
Ingen

Kompetansemål
  • Kunnskap om kreativitet
  • Kunnskap om bruk av kreativitet i utvikling av IT-systemer
  • Kunne bruke CPS (Creative Problem Solving) som metode for problemløsning
  • Kunne bruke ulike teknikker i en kreativ prosess, for eksempel ulike typer brainstorming, ideskriving, bruk av sansene med mer
  • Kunne anvende kreative teknikker og metode i et lite utviklingsprosjekt
  • Kunne dokumentere og reflektere over egen læring i en blogg
Gjennomføring
Emnet gjennomføres i samspill med emnet TK110 Grunnleggende teknologi (eller tilsvarende)

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har vært en innføring i kreative teknikker for anvendelse i utviklings- og designprosesser av IT-systemer
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Praktisk nytenkning: systematisk og kreativ problemløsning  Leif-Runar Forsth  Aquarius  1991  8244300000      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Høst / Autumn