NITH 2009-2010 / Emner / Prosjektemner(PJ) / PJ420 Undersøkelsesmetoder  

PJ420 Undersøkelsesmetoder

Emnekode
PJ420

Emnenavn
Undersøkelsesmetoder

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Faltin Karlsen

Tilsynssensor
Leikny Øgrim

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene skrivetrening som en forberedelse til hovedprosjektet, samt at de skal få kjennskap til ulike forskningsmetoder, bruk av referanser og sentrale teorier innen IT-faget. Gjennom skriving og refleksjon skal studentene utvikle eget faglig ståsted.

Forutsetninger
Faget bygger på tidligere prosjektfag og forutsetter gode kunnskaper i systemering

Kompetansemål

Studentene skal kunne:

  • Skrive fagartikler som tilfredsstiller formelle akademiske krav (IMROD-strukturen)
  • Ha grunnleggende kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode
  • Ha kunnskap om og kunne bruke referanser korrekt i akademisk arbeid
  • Formidle et budskap i en klar og konsis skriftlig form

· Orientere seg i teoretiske IT-debatter gjennom studier av fagartikler og annen faglitteratur

Gjennomføring
Emnet er delt inn i tre moduler av en ukes varighet. Fagstoffet blir presentert i forelesninger. Hovedvekten for studentens arbeid ligger på praktisk skrivetrening innenfor sjangeren fagartikkel. En fagartikkel skal skrives i løpet av hver modul, enten i grupper eller individuelt. Gruppene bruker hverandre som responsgrupper. Vurderingsform er mappevurdering, bestående av fagartikler som samlet danner grunnlaget for evalueringen. Se for øvrig utfyllende forskrift om prosjekteksamen på Intranettet.

Pensum

Se litteraturlisten

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir kunnskaper om undersøkelsesmetoder, korrekt bruk av referanser og sentrale teorier innen IT-faget. Gjennom skriving og refleksjon får studentene anledning til å utvikle et eget faglig ståsted.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Metodekompendium NITH       2007        Kompendium  Pensum 
Prosjektoppgaven – Krav til utforming   Rognsaa Aage  Universitetsforlaget  2003  82-15-00364-8       Bok  Pensum 
Skrive for å lære  Olga Dysthe m.fl.  Abstrakt forlag   2000  82-7935-015-2       Bok  Pensum 
Teorikompendium NITH       2007        Kompendium  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret

Semester:
Høst / Autumn