NITH 2009-2010 / Emner / Forkurs  

Forkurs

FK-EN09 Engelsk
FK-FY09 Fysikk
FK-MA09 Matematikk
FK-NO09 Norsk
FK-NOA09 Norsk som andrespråk
FK-TS09 Teknologi og Samfunn