NITH 2009-2010 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG110 Innføring i Javaprogrammering 1  

PG110 Innføring i Javaprogrammering 1

Emnekode
PG110

Emnenavn
Innføring i Javaprogrammering 1

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Stein Marthinsen

Tilsynssensor
Jan Høiberg, HiØ

Godkjenningsdato
22.05.2006

Hensikt
I utviklingen av applikasjoner er programmering en meget sentral disiplin fordi det er dette som benyttes til å realisere- /lage kjørbare systemer på en datamaskin. Denne disiplinen trekkes direkte eller inndirekte inn i en rekke andre fag ved IT- utdanningen.

Forutsetninger
Faget krever ingen konkrete faglige forutsetninger utover generell studiekompetanse og god kjennskap til bruk av en PC. Programmering krever en høy grad av nøyaktighet, tålmodighet og utholdenhet.

Kompetansemål

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i programmering med vekt på objektorientert programmering. Studentene skal kunne formulere korte programmer som gjør bruk av variable, datatyper, aritmetiske uttrykk og tilordning. Studentene skal kunne definere klasser med anvendelser av kontrollstrukturer (valg, løkke), statiske tabeller (arrays) eller enkle dynamiske datastrukturer etter behov. De skal beherske bruk av objekter og få objekter til å samarbeide. I arbeidet med å utvikle programmer skal studenten beherske ulike diagramtyper slik som enkle aktivitetsdiagrammer, UML klassediagrammer, sekvensdiagrammer og Use Case diagrammer, samt kunne ta i bruk enkle design patterns.

Gjennomføring
Emnet gir 12 ukers undervisning a 3 timer forelesning og 4 timer øving.

Se ellers det enkelte studiested.

Pensum

Java How to Program, 7th edition. Deitel & Deitel (2005). Prentice Hall. Utvalgte kapitler.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Faget har gitt en introduksjon til programmering med vekt på objektorientert programmering. Studenten skal kunne definere og anvende klasser og (samarbeidende)objekter som inneholder kontrollstrukturer (valg,løkke) og tabeller etter behov. Videre skal studenten beherske ulike diagramtyper slik som enkle aktivitetsdiagrammer, UML klassediagrammer, sekvensdiagrammer og Use Case diagrammer og enkelte design patterns.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Java How to Program, 7th edition  Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel  Prentice Hall  2007  0132222205    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn