NITH 2009-2010 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG530 Web 2.0 og verktøy  

PG530 Web 2.0 og verktøy

Emnekode
PG530

Emnenavn
Web 2.0 og verktøy

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Rolando Gonzalez

Tilsynssensor
?

Godkjenningsdato


Hensikt
• Gi studenten en teoretisk forståelse for hva Web 2.0 innbefatter
• Gi studentene en forståelse for kompleksiteten i verktøy og språk i sammenheng med nye Web 2.0 nettsider
• Gi studenten en forståelse for hvilken betydning Web 2.0 har for bedrifter ”og samfunnet”.
• Gi studenten erfaring med programmering i en Web 2.0 teknikk (Ajax).


Forutsetninger
• Burde ha kjennskap til XHTML, CSS og Javascript (studentene som tar dette faget som valgfag har dette i første klasse, webkom og interaktivt design har det i tillegg i andre klasse)

Kompetansemål

- Få en forståelse for hva begrepet Web 2.0 innbefatter

- Kunne programmere/scripte grunnleggende Ajax

Gjennomføring
Vurderingsform: Mappevurdering

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet skal gi studenten en grunnleggende forståelse for hva Web 2.0 fenomenet er, og innføring i en Web 2.0 teknikk. Studenten lærer i sammenheng med sistnevnte, å scripte Ajax for asynkron oppdatering av websider.
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn