NITH 2010-2011 / Emner  

Emner

Databaseemner(DB)
Designemner(DS, DSD)
Forkurs
Informasjonssystememner(IS)
Kommunikasjonsemner(KM)
Programmeringsemner (PG,IPG)
Prosjektemner(PJ)
Realfag(RF)
Teknologiemner(TK, ITK)
Valgemner - Emnekoder / studiepoeng
Økonomi- og organisasjonsemner(BU)