NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS600 Spillkultur  

DS600 Spillkultur

Emnekode
DS600

Emnenavn
Spillkultur

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Faltin Karlsen

Tilsynssensor
Ole Herbjørnsen

Godkjenningsdato
02.11.2009

Hensikt
Emnet skal gi kunnskap om dataspill som medium og spilling som kulturelt fenomen. Emnet skal videre gi kunnskap om hvordan dataspill fremstilles i offentligheten og hvordan det reguleres gjennom lovgivning.

Kompetansemål

Studenten skal tilegne seg empirisk og teoretisk kunnskap om dataspill på følgende tre områder:

 

Medieregulering

· Argumenter og mekanismer i offentlig debatter (såkalte mediepanikker) om dataspill, med særlig vekt på voldselementer og avhengighetsproblematikk.

· Nasjonal og internasjonal lovgivning innen dataspillfeltet (blant annet gjennom PEGI-merkingen).

 

Kulturelt og samfunnsmessig

· Demografiske studier av spillere, med vekt på kjønn, alder og spillgenre.

· Spillertypologier, blant annet Bartles taksonomi. Forskjellen mellom dedikerte (hard core) og mindre aktive (casual) spillere.

· Forskning på dataspill som kulturell aktivitet versus forskning på dataspill som medium (innen fagfeltene cultural studies, narratologi og ludologi).

 

Økonomisk

· Ulike forretningsmodeller og distribusjonskanaler innen dataspillbransjen (mikrotransaksjoner, abonnement, enkeltkjøp osv.).

Pensum

Bartle, Richard A. 1996. "Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs." available at: http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm. (27 s.)

Drotner, Kirsten. 1999. "Dangerus Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity." Paedagigica Historica 35. (28 s.)

Enevold, Jessica, and Charlotte Hagström. 2009. "Mothers, Play and Everyday Life: Ethnology Meets Game Studies." Ethnologia Scandinavica 1 (18 s.)

Jenkins, Henry. 2006. "The war between effects and meaning: rethinking the video game violence debate." in Digital Generations: Children, Young People, and the New Media, edited by David Buckingham and Rebekah Willett. London: Routledge. (10 s.) Tilgjengelig: http://web.mit.edu/cms/faculty/WarEffectMeaning.htm

Karlsen, Faltin. 2004. "Media Complexity and Diversity of Use: Thoughts on a Taxonomy of Users of Multiuser Online Games." Proceeding Other Players conference, edited by Miguel Sicart and Jonas Heide Smith. Copenhagen: IT University of Copenhagen, Denmark. (10 s.)

King, Daniel, Pauls Delfabbro, and Mark Griffiths. 2009. "Video Game Structural Characteristics: A new Psychological Taxonomy." International Journal of Mental Health and Addiction. (17 s.)

Kuittinen, Jussi, Annakaisa Kultima, Johannes Niemelä, and Janne Paavilainen. 2007. "Casual Games Discussion." in FigurePlay 2007. Toronto, Canada: ACM. (8 s.)

St. Meld. Nr. 14 (2007-2008) Dataspill. (64 s.)

Taylor, T.L. 2003. "Power Gamers Just Want To Have Fun?: Instrumental Play In A MMOG." in 1st Digra Conference: Level Up. The University of Utrecht. (15 s.)

Yee, Nick. 2006. "Motivations of Play in Online Games." CyberPsychology and Behavior 9 (13 s). PDF: http://www.nickyee.com/index-daedalus.html

 

SUM: 210 sider

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
1 semester

Semester:
Vår / Spring