NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS610 Spillprototyping og -testing  

DS610 Spillprototyping og -testing

Emnekode
DS610

Emnenavn
Spillprototyping og -testing

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Ole Herbjørnsen

Tilsynssensor
?

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene erfaring med å utvikle og rafinere et utvalg karakteristikker (features) i et spill ved bruk av smidige prototypingsteknikker. Et sentralt element i faget er å se nærmere på de ulike former for testing som brukes i forskjellige stadier av utviklingsprosessen. Videre skal studentene få erfaring med å planlegge for endringer og observere hvilken innvirkning selv mindre utbedringer kan ha på den endelige spillopplevelsen.

Forutsetninger
• Grunnleggende kjennskap til spilldesign (tilsvarende DS130 Introduksjon til spilldesign)
• Grunnleggende kjennskap til agile utviklingsmetoder (tilsvarende PJ312)
• Grunnleggende kjennskap til system design (tilsvarende DS330 System design)


Kompetansemål
  • Kunne redegjøre for hva som menes med smidige prototypingsteknikker
  • Kunne redegjøre for sammenhengen mellom brukergrensesnitt, spillmekanikk, input og output
  • Kunne redegjøre for fordeler og ulemper ved statiske (hardkodede) og dynamiske (data-drevne) løsninger
  • Kjenne til ulike former for testing og når disse bør brukes
  • Kunne skrive enkle testplaner for å verifisere at målsetningene med en gitt feature er oppnådd
  • Kunne håndtere tilbakemelding fra testere og bruke dette til å forbedre en gitt feature
Gjennomføring
• Forelesninger
• Gruppeoppgaver


Pensum

Artikkelsamling (legges ut på itslearning)

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir studentene en forståelse av og ferdigheter innen smidig prototyping og testing. De skal være i stand til å tilpasse prototyper og løse problemene som avsløres ved testing.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The Game Maker`s Apprentice  Jacob Habgood, Mark Overmars  Apress  2006  1590596153    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
1 semester

Semester:
Vår / Spring