NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS121 Designlab 1  

DS121 Designlab 1

Emnekode
DS121

Emnenavn
Designlab 1

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Josef Leupi

Tilsynssensor
Jan Pahle

Godkjenningsdato


Hensikt
• Gi en innføring i visuell kommunikasjon og konseptutvikling.
• Utvikle studentenes sans for det visuelle.
• Utvikle forståelse for form, farge og komposisjon som viktige elementer i funksjonell formidling og som bærere av uttrykk, originalitet og identitet.
• Emnet skal gi kunnskap om betydningen av design, og forståelse for samarbeid med designere og illustratører.
• Studentene skal lære å arbeide med multimedieverktøy.

Kompetansemål

Etter å ha gjennomført Designlab 1 skal studentene:


  • ha opparbeidet elementære kunnskaper i bildebehandling.
  • ha elementære kunnskaper i å løse enkle webdesign-oppgaver med konseptuell og visuell tilnærming og praktisk gjennomføring.
  • ha opparbeidet elementære kunnskaper om og ferdigheter i bruken av verktøy til webdesign og -publisering.

  • ha kunnskap om visuell kommunikasjon og grafisk design.

  • ha fått forståelse for kommunikasjonens to hoveddeler: Den manifeste (kognitive) og den latente budskapsdelen (metabudskapet/auraen)
• vite om og ha innblikk i ulike aktørers rolle, innfallsvinkler, strategier (og metodiske tilnærmingsmåter) i kommunikasjonsprosessen. 

  • ha fått en grunnleggende forståelse for hva farger, form og komposisjon kan bety i den manifeste og den latente kommunikasjonen

  • ha fått en grunnleggende forståelse for hva typografi, form og komposisjon kan bety i den manifeste og den latente kommunikasjonen

  • ha gjort noen erfaringer gjennom konkret arbeid med form- og komposisjonsoppgaver 

  • kan dokumentere elementære ferdigheter i form og komposisjon.
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med praktisk verktøyundervisning, forelesninger, prosjektarbeid og interaktive prosjektgjennomganger

Pensum

Bjørn Rybakken (2004), Visuell identitet 1. utg. ISBN: 9788279351498

Karakterskala
Bestått Ikke bestått / Pass Failure

Vitnemålstekst
Emnet skal gi en innføring i visuell kommunikasjon og konseptutvikling. Det skal utvikle studentenes sans for det visuelle, forståelse for form, farge og komposisjon som viktige elementer i funksjonell formidling og som bærere av uttrykk, originalitet og identitet. Studentene arbeider også med multimedieverktøy.
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Semester

Semester:
Høst / Autumn