NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS160 Introduksjon til Interaksjonsdesign  

DS160 Introduksjon til Interaksjonsdesign

Emnekode
DS160

Emnenavn
Introduksjon til Interaksjonsdesign

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Sturla Bakke

Tilsynssensor
Eidar Grande Vollan

Godkjenningsdato
22.04.2010

Hensikt
Fagets formål er å gi grunnleggende kunnskap om interaksjonsdesign, samt lavnivå prototyping og utvikling av webgrensesnitt.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å gjennomføre faget utover generell studiekompetanse.

Kompetansemål
  • Grunnleggende kunnskap om HCI (human computer interaction)
  • Grunnleggende kunnskap om interaksjonsdesign herunder kunnskap om hva som er god brukervennlighet
  • Være i stand til å utvikle enkle prototyper
  • Kunnskap om løsnings- og brukerevalueringer
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, lab-basert undervisning og prosjektbasert arbeid.

Pensum

Se fagets litteraturliste.

Karakterskala
Bestått Ikke bestått / Pass Failure

Vitnemålstekst
Emnet gir en innføring i grunnleggende HCI-kunnskap (human-computer interaction), interaksjonsdesign og brukskvalitet. Studentene har utført brukerevalueringer og arbeidet med utvikling av enkle prototyper.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Interaction Design: beyond human-computer interaction  Preese, Jenny; Rogers Yvonne og Sharp, Helen  Wiley & Sons  2007  978-0-470-01866-8    Bok  Pensum 
The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web  Garrett, Jesse James  Peachpit Press  2002  978-0-735712027    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn