NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DSK102 Webdesign 1  

DSK102 Webdesign 1

Emnekode
DSK102

Emnenavn
Webdesign 1

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Rolando Gonzalez

Tilsynssensor
Leo Utskot

Godkjenningsdato
07.11.2010

Hensikt
Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap i blant annet følgende ting:
1. Bruk av Photoshop som skisse og produksjonsverktøy
2. Anvende html og css for å vise og style innhold på nettsider
3. Ha kjennskap til Visual Studio 2010 miljøet og bruke .Net komponenter blant annet for databaseoppkobling
4. Ha kjennskap til noen teorier i webdesign, blant annet Accessibility og webdesignprinsipperForutsetninger
Ingen

Kompetansemål

strukturere webdokumenter med html og bruke CSS for å lage forskjellige layouts på htmlha kjennskap til html og css i mobil sammenheng i følge W3C normervalidere html og css mot etablerte standarder (W3C)ha kjennskap til begreper innen Usability og Accessability bruke Photoshop som skisse og produksjonsverktøy bruke Photoshop for bildemanipulering bruke Visual Studio som utviklingsverktøybruke basic og avanserte ASP .Net komponenter blant annet for Databaseoppkoblingha grunnleggende kunnskap om C# syntaks

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og øvinger.

Pensum

Se fagets litteraturliste

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap i følgende ting:
1. Bruk av Photoshop som skisse og produksjonsverktøy
2. Bruk av Visual Studio for å kode XHTML/CSS og .Net applikasjoner med C#
3. Anvende CSS for å style nettsider, og få en forståelse for de muligheter og begrensinger CSS har.
4. Teori om Accessibility og noen begreper innen Usability i praktisk sammenheng.

Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Cascading Style Sheets: Designing for the Web  Håkon Wium Lie, Bert Bos  Addison-Wesley  2005  978-0-321-19312-4    Bok  Pensum 
Internet & World Wide Web: How to program  Paul Deitel, Harvey Deitel  Prentice Hall  2008  0131752421    Bok  Støttelitteratur 
Programming ASP.net 3.5  Liberty, J., Hurwits, D., Maharry, D.  OReilly  2008  0596529562    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn