NITH 2011 - 2012 / Emner / Forkurs / FK-NOA09 Norsk som andrespråk  

FK-NOA09 Norsk som andrespråk

Emnekode
FK-NOA09

Emnenavn
Norsk som andrespråk

Studiepoeng
0,00

Emneansvarlig
Aage Rognsaa

Godkjenningsdato
31.08.2008

Hensikt
Kunnskapsmål: Studentene skal skaffe seg kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon og kjennskap til hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
Ferdighetsmål: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke norsk som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangrer og ut fra kontekst, situasjon og mål.
Generelle kompetansemål: Studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008

Forutsetninger
Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende. Dokumnetert norskkurs.

Kompetansemål

Språktrening

Studentene skal:

 • kunne lese høyt
 • kunne forstå og gjenfortelle muntlig og skriftlig tekster fra ulie sjangrer
 • kunne skrive referat av tekster av ulike sjangrer
 • knune rette og frobedre egen skriving
 • kunne skrive enkle resonnerende tekster
 • utvikle sine muntlige ferdigheter gjennom samtale og diskusjoner i grupper

Kulturkunnnskap

Studentene skal:

 • ha kunnskap om norsk hverdagsliv, omgangsformer ol.
 • kjennne til norske kulturinstitusjoner

Prosjektarbeid og samarbeid

Studentene ska:

 • gjennomføre ette eller flere prosjetarbeid som gruppeoppgave
 • lunne utfore dokumnetasjon skriftlig
 • kunne presentere prosjektarbeid muntlig

Følgende delemner fra FK NO:

Informasjonsinnnhenting og samarbeid

Litteratur

Språket og kommunikasjonsprosessen

Skriftlig framstilling

Muntlig framstilling

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to semestere vanligvis en dag per uke. Undervisningesformer er forelesninger, øvinger individuelt og i par og i gruppe, høytlesning, obligatoriske innleveringer og presentasjoner, særemne, prosjektarbeid

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Norsk som andrespråk er et allmennfag som skal gi studentene det nødvendlige grunnlag i norsk språk og litteratur for å gjennomføre tekniske høgskolestudier. Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Arbeidsgrammatikk Norsk som fremmedspråk  MacDonald  Cappelen  1999  ISBN 8202173531      Bok  Pensum 
Escolas ordbok  Taule  Escola  1993  8274230019  Siste utgave    Bok  Pensum 
Norsk med samfunnskunnskap for teknikere og ingeniører  Eide m.fl.  NKI  1994  788256230358  2. utgave    Bok  Pensum 
Prosjektboka  Hoel  NKI  1999  56245352  2. utgave    Bok  Pensum 
Spor Arbeidsbok VK 1 og 2  Næss og Stein  Cappelen  2006  8202172454      Bok  Pensum 
Spor Tekster VK 1 og 2  Næss og Stein  Cappelen  1998  8202171601      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Alle ordbøker / Dictionaries

Varighet:
5 timer

Semester:
Høst / Autumn
Vår / Spring