NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS260 Level design 2; Singleplayer  

DS260 Level design 2; Singleplayer

Emnekode
DS260

Emnenavn
Level design 2; Singleplayer

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Ole Herbjørnsen

Tilsynssensor
-

Godkjenningsdato
14.04.2011

Hensikt
Hensikten med emnet er å belyse hvilke utfordringer en level designer står overfor ved utvikling av levels til et singleplayer spill. Videre hvordan en kan anvende game AI, engasjerende historier med troverdige karakterer og leveldesign til å skape en best mulig spillopplevelse.

Forutsetninger
Kompetanse tilsvarende DS156 Leveldesign 1: multiplayer
Grunnleggende opplæring i relevant designverktøy (Eksempelvis: Google Sketchup, Excel)
Grunnleggende opplæring i relevant produksjonsverktøy (Eksempelvis: Unreal Dev Kit)


Kompetansemål

 

Etter å ha gjennomført avansert leveldesign skal studentene:

 

 • Kunne forklare hvordan Game AI relaterer til spilldesign
 • Kunne forklare hvordan historiefortelling relaterer til spilldesign
 • Kunne forklare hva vi mener med Game AI samt hvordan dette skiller seg fra kunstig intelligens
 • Kunne gi eksempler på spill der Game AI hemmer eller forbedrer spillopplevelsen
 • Kunne redegjøre for Agenter, og hva som karakteriserer en Virtual Player Agent og en Character Agent
 • Kunne forklare hva som menes med Finite State Machines og forskjellige varianter av dette
 • Kunne forklare hva som menes med Blackbox og Whitebox implementasjon i AI sammenheng
 • Kunne forklare scripting innen AI samt hvilke muligheter dette gir
 • Kunne redegjøre for regelbaserte AI systemer
 • Kunne forklare hva vi mener med pathfinding samt gi eksempler på ulike bruksområder innen spill
 • Kunne forklare styrker og svakheter ved statiske tabeller vs dynamiske algoritmer samt redegjøre for fordeler og ulemper ved de mest vanlige pathfinding-algoritmer brukt til spillutvikling (A*, Dijkstra og Best-First Search)
 • Kunne redegjøre for spesielle utfordringer som må takles ved utvikling av interaktiv fortelling
 • Kunne redegjøre for hva som kan gjøre en historie engasjerende, spennende, effektiv og underholdende
 • Kunne redegjøre for de viktigste prinsipper for karakterbygging og historiefortelling
 • Kunne utvikle et singleplayer leveldesign med spesiell fokus på interaktiv fortelling, karakterer og Game AI
 • Kunne utvikle et teknisk implementasjonsdesign for en eller flere scriptede sekvenser basert på et singleplayer level design
 • Kunne anvende et produksjonsverktøy til å realisere et teknisk implementasjonsdesign (Eksempelvis: Unreal Dev Kit)
Gjennomføring
• forelesninger
• individuelle oppgaver
• laboppgaver alene og i mindre grupper
• felles gjennomgang/diskusjon av oppgaver


Pensum

I tillegg til litteraturliste utvalgte artikler lagt ut på emnets hjemmeside

 

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir studentene praktisk erfaring med å utvikle interaktive fortellinger og implementere disse som scriptede sekvenser i et singleplayer-perspektiv. Studentene har fått erfare hvordan selv enkle ideer fort kan bli kostbare eller umulig grunnet underliggende tekniske begrensninger.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Invisible Cities  Italo Calvino  Harcourt Brace Jovanovich  1978  978-0156453806  1. utgave    Bok  Pensum 
Mastering Unreal Technology Volume II: Advanced Level Design Concepts with Unreal Engine 3   Jason Busby, Zak Parrish, Jeff Wilson  Thomas Delmar Learning  2009  978-0672329920  1. utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:


Varighet:


Semester:
Vår / Spring