NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS170 Introduksjon til visualisering  

DS170 Introduksjon til visualisering

Emnekode
DS170

Emnenavn
Introduksjon til visualisering

Studiepoeng
5,00

Godkjenningsdato


Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene en innføring i grunnleggende begreper og virkemidler innen form, farge og komposisjon. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen praktisk og analytisk.

Forutsetninger
Ingen, men noe kjennskap til Photoshop og/eller andre visuelle verktøy (digitale eller analoge) er en fordel.

Kompetansemål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

  • Ha kjennskap til grunnleggende begreper innen form, farge og komposisjon.
  • Demonstrere bruk av farger for å skape en harmonisk helhet.
  • Demonstrere bruk av form og komposisjonsmessige virkemidler for å skape en ønsket effekt i eget arbeide (bilde/scene/objekt).
  • Analysere bruk av farger, form og komposisjonsmessige virkemidler i egne og andres arbeider.
Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten en innføring i grunnleggende begreper og virkemidler innen form, farge og komposisjon, samt ferdigheter i å bruke kunnskapen praktisk og analytisk.
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn