NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS290 Lyssetting, rendering og komposisjon  

DS290 Lyssetting, rendering og komposisjon

Emnekode
DS290

Emnenavn
Lyssetting, rendering og komposisjon

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnet har som hensikt å gi studenten kjennskap til avanserte renderingsteknikker, samt kunnskap om hvordan man i kombinasjon med lys og compositing kan oppnå gode visuelle uttrykk.

Forutsetninger
Grunnleggende kjennskap til arkitekturvisualisering og et 3d-verktøy.

Kompetansemål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

  • Ha kjennskap til teksturbehandling i et bilderedigeringsprogram
  • Ha kunnskap om ulike renderingsteknikker
  • Kunne beherske lys og skygge til skape ulike visuelle uttrykk
  • Kunne ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3d-modell
  • Kunne etterbehandle og justere rendringer
  • Være i stand til å sette sammen ulike visuelle elementer til et helhetlig bilde

 

Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten en innføring i avanserte renderingsteknikker, lys og compositing, samt anvendelse av disse i praksis.
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring