NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS280 Videregående 3D-modellering, karakter og miljø  

DS280 Videregående 3D-modellering, karakter og miljø

Emnekode
DS280

Emnenavn
Videregående 3D-modellering, karakter og miljø

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnet skal gi studenten utdypende kunnskap og ferdigheter i polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakter og miljø.

Forutsetninger
Grunnleggende ferdighet og kjennskap til produksjon og presentasjon av digitale 3d-modeller.

Kompetansemål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

  • Kunne utføre detaljert polygonmodellering for både karakter og miljø
  • Ha kjennskap til høyoppløselig digital skulpturering
  • Kunne generere detaljerte teksturer fra en høyoppløselig 3d-modell
  • Være i stand til å utføre avansert teksturmapping av karakter
  • Kunne ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3d-modell

 

Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten kunnskap og ferdigheter i polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakter og miljø.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Introducing Autodesk 3ds Max 2011  Dariush Derakhshani, Randi L. Derakhshani  Wiley  2010  978-0-470-91615-5      Bok  Pensum 
Poly-Modeling with 3ds Max: Thinking Outside of the Box  Todd Daniele  Focal Press  2008  978-0240810928      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring