NITH 2011 - 2012 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS156 Level design 1; multiplayer  

DS156 Level design 1; multiplayer

Emnekode
DS156

Emnenavn
Level design 1; multiplayer

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Ole Herbjørnsen

Tilsynssensor
-

Godkjenningsdato
14.04.2011

Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene en innføring i level design med spesielt fokus på hvordan skape en god multiplayer-opplevelse. Studentene skal få praktisk erfaring med å designe, bygge og iterere et utvalg levels.

Forutsetninger
Ingen

Kompetansemål

 

Etter å ha gjennomført introduksjon til leveldesign skal studentene:

 • Kunne forklare hvordan leveldesign som disiplin relaterer til spilldesign
 • Kunne bruke "speed-mapping" til å prototype og iterere et level
 • Kunne redegjøre for asymetriske og symetriske brett samt utfordringer ved utviklingen av begge
 • Kunne forklare hva som menes med "mini-games"; gi eksempler på slike samt hvilke utfordringer hver medfører fra et designperspektiv
 • Kunne redegjøre for hvilke spillelementer som typisk inngår i et level
 • Kjenne til hvilke elementer som inngår i et leveldesign
 • Kunne analysere og reversere et multiplayer-level fra et eksisterende spill og skrive det tilhørende leveldesignet
 • Kunne beskrive en iterativ prosess for leveldesign
 • Kunne forklare hva som menes med en timeline
 • Kunne bruke rational level design som et verktøy til å forbedre et leveldesign
 • Kunne utvikle et level fra konsept til ferdig leveldesign
 • Kunne bruke enkle designverktøy til å prototype et konsept (Eksempelvis: Google Sketchup / Inkscape / Excel)
 • Kunne bruke et avanserte produksjonsverktøy til å bygge et level basert på et ferdig leveldesign (Eksempelvis: Unreal Dev Kit)
 • Kunne redegjøre for hva som menes med begrepene framerate, drawcall og fillrate
 • Kunne redegjøre for hva som menes med system requirements, minimum requirements og recommended requirements
 • Kunne forklare hva vi mener med optimalisering samt gi eksempler på hvordan og når vi bør optimalisere et level
 • Ha kjennskap til et utvalg design- og produksjonsverktøy på markedet samt deres styrker og svakheter
Gjennomføring
• forelesninger
• individuelle oppgaver
• laboppgaver alene og i mindre grupper
• felles gjennomgang/diskusjon av oppgaver


Pensum

 

 • Level design for games: Creating compelling game experiences, New Riders Games
 • Utvalgte artikler lagt ut på emnets hjemmeside
Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir studentene en innføring i level design fra et multiplayer-perspektiv. Studentene har fått praktisk erfaring med å utvikle, implementere og teste sine level designs ved hjelp av ulike design- og produksjonsverktøy.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Level design for games: Creating compelling game experiences  Phil Co  New Riders Games  2006  978-0321375971   1. utgave    Bok  Pensum 
Mastering Unreal Technology, Volume I: Introduction to Level Design with Unreal Engine 3  Jason Busby, Zak Parrish, Jeff Wilson  Sams  2009  978-0672329913  1. utgave    Bok  Pensum