NITH 2012 - 2013 / Emner / Prosjektemner(PJ) / PJ430 Spillproduksjon  

PJ430 Spillproduksjon

Emnekode
PJ430

Emnenavn
Spillproduksjon

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Charles Butler

Tilsynssensor
Anne Lise Waal

Godkjenningsdato
11.04.2010

Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene erfaring med å delta i et tverrfaglig team og gjennomføre en større spillproduksjon. Studentene skal videre få innsikt i hvilke prosesser, verktøy og roller som er nødvendig for å ta en spillidé fra konsept til spillbar demo. Denne kompetansen vil komme til nytte enten når man skal begynne i en spillbedrift eller om man velger å starte et eget firma/prosjekt.

Forutsetninger
Prosjekterfaring med Scrum (PJ312 Software Engineering eller tilsvarende)

Begrenset antall plasser - teamsammensetning avhenger av studentenes ferdigheter

Kompetansemål

Etter å ha gjennomført spillproduksjon skal studentene:
* Kunne forklare hvilke roller som er nødvendig på en større spillproduksjon
** Kunne redegjøre for organisatoriske roller som producer, lead programmer og lead designer
** Kunne redegjøre for prosess-relaterte roller som product owner, scrum master og team member
* Kunne forklare overordnet hvilke faser en spillproduksjon går gjennom
* Kunne redegjøre for hvilke dokumenter som må utvikles og godkjennes for å bevege seg fra en fase til neste, herunder: Requirement specification, Feature list, High level design, Risk-plan, Competitive analysis
* Kunne beskrive hvordan et spillprosjekt planlegges på ulike nivåer (Planning onion: Strategy – Portfolio – Product – Release/Milestone – Iteration/Sprint – Day)
* Kunne redegjøre for hva som menes med production pipelines og production processes, definere hva som er forskjellen samt gi eksempler på begge
* Kunne benytte forståelse av roller, faser, prosesser, planlegging og dokumentasjon til å gjennomføre en spillproduksjon
* Kunne redegjøre for en design prosess og hvilke roller som er involvert
* Kunne anvende en design prosess til å konseptualisere og utvikle design dokumenter
* Kunne redegjøre for en feature request prosess og hvilke roller som er involvert
* Kunne anvende user stories for å definere krav som innspill i en feature request prosess som ender med features som er implementert, testet og godkjent
* Kunne redegjøre for formål og innhold i agile retrospects
* Kunne anvende agile retrospects til å forbedre teamets leveringsevne og trivsel
* Ha kjennskap til et utvalg produksjonsverktøy og anvende disse i en spillproduksjon (eksempelvis: Jira, Wiki, SVN)
* Ha kjennskap til et utvalg utviklingsverktøy og anvende disse til å levere et spill (eksempelvis: Unreal Dev Kit, Visual Studio Express)

Gjennomføring
• forelesninger og gjesteforelesninger
• veiledning med intern veileder og product owner
• prosjektarbeid
• demonstrasjon av produkt for kunde


Pensum

Agile Estimating and Planning (utvalgte kapitler)
Utvalgte artikler tilgjengelig gjennom emnesiden

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studentene kunnskap og ferdigheter til å realisere et større spillprosjekt der de må balansere tid og ressuser for å levere et avtalt produkt til en avtalt tidsfrist. Videre har studentene fått erfare hvilke prosesser, roller og hva slags planlegging som er nødvendig for å gjennomføre et større spillprosjekt.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Agile Estimating and Planning   Mike Cohn  Prentice Hall  2005  978-0131479418   1. utgave    Bok  Pensum 
The Game Production Handbook, Second Edition  Heather Maxwell Chandler  Jones & Bartlett Publishers  2008  978-1934015407  2. utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn