NITH 2012 - 2013 / Emner / Prosjektemner(PJ) / PJ1100 Kreativt webprosjekt  

PJ1100 Kreativt webprosjekt

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PJ1100

Emnenavn
Kreativt webprosjekt

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Tilsynssensor
Birgit Krogstie

Godkjenningsdato


Hensikt
Etter å ha fullført emnet skal studenten gjennom teamarbeid kunne utføre en kreativ prosess rettet mot design og implementering av en IT-løsning. Studenten skal kunne skille mellom konsept, innhold, struktur og presentasjon for et nettsted, og utføre enkel oppmarkering med HTML og CSS av en statisk nettløsning.

Forutsetninger
Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • forklare hva kreativitet er
 • forklare hva HTML og CSS er
 • forklare konseptet semantikk i forhold til HTML
 • forklare oppbygningen av en HTML tag (med attributter)
 • forklare oppbygningen av en CSS-regel

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • bruke kreativitet i utvikling av IT-systemer
 • bruke CPS (Creative Problem Solving) som metode for problemløsning
 • bruke ulike teknikker i en kreativ prosess, ulike typer brainstorming, idéskriving, og bruk av sansene
 • benytte html for å legge ut tekst, bilder og lenker
 • forstå og benytte forskjellige typer CSS-velgere
 • validere HTML og CSS med W3C-validator

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • anvende kreative teknikker og metode i et lite utviklingsprosjekt
 • redegjøre og reflektere over sine valg av løsninger
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesning og øvinger, og avsluttes med to uker prosjekt hvor studentene løser en gitt caseoppgave i grupper med avsluttende presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

 

 

Tidsbruk

 

 

Deltakelse i undervisning

 

 

20

 

 

Selvstudium

 

 

75

 

 

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

 

10

 

 

Øving

 

 

20

 

 

Vurdering

 

 

75

 

 

Anbefalt tidsbruk totalt

 

 

200

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten innføring i teamarbeid for å kunne utføre en kreativ prosess rettet mot design og implementering av en IT-løsning ved hjelp av HTML og CSS.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Praktisk nytenkning: systematisk og kreativ problemløsning.  Leif-Runar Forsth  Aquarius  1998  9788244300001      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn