NITH 2012 - 2013 / Emner / Prosjektemner(PJ) / PJ2100 Iterativt webprosjekt  

PJ2100 Iterativt webprosjekt

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PJ2100

Emnenavn
Iterativt webprosjekt

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Tilsynssensor
Birgit Krogstie

Godkjenningsdato


Hensikt
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne kjenne til ulike metoder for utvikling av programvare, og kunne gjennomføre et prosjekt med iterativ utvikling. Studenten skal kunne utforme en nettløsning i henhold til grunnleggende brukbarhetskrav med enkel databasefunksjonalitet.

Forutsetninger
Grunnleggende database- og programmeringskunnskaper

Læringsutbytte

Kunnskaper

 

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • kjenne til ulike iterative og kundefokuserte utviklingsprosesser
  • ha kunnskap om roller i iterative utviklingsprosesser
  • kjenne til grunnleggende webdesign, grafisk grensesnitt og struktur
  • ha kunnskap om testing av brukbarhetskrav

Ferdigheter

 

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • kunne anvende teknikk for dokumentasjon av brukerkrav
  • kunne gjennomføre grunnleggende webdesign, med vekt på brukbarhetskrav
  • kunne bruke et versjonshåndteringssystem for administrasjon av prosjektdokumentasjon
  • kunne gjennomføre et mindre prosjekt med iterativ struktur med en intern oppdragsgiver

Generell kompetanse

 

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • kunne dokumentere og vurdere prosjektresultatet etter gitte kriterier
  • kunne dokumentere gjennomført prosjektprosess
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger, og avsluttes med to uker prosjekt. Studentene løser en gitt caseoppgave i grupper med avsluttende presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

 

 

Tidsbruk

 

 

Deltakelse i undervisning

 

 

20

 

 

Selvstudium

 

 

75

 

 

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

 

 

10

 

 

Øving

 

 

20

 

 

Vurdering

 

 

75

 

 

Anbefalt tidsbruk totalt

 

 

200

Verktøy

 

Versjonshåndteringsprogram (for eksempel Subversion)

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet gir en innføring i prosjektarbeid med iterativ utvikling og grunnleggende webdesign.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Microsoft Solutions Framework Essentials  Turner, Michael   Microsoft Press, Redmond, WA  2006  978-0735623538      Bok  Pensum 
Software Development Methods and Usability. Perspectives from a Survey in the Software Industry in Norway  Bygstad, B., Ghinea, G. and Brevik, E.     2008     

Artikkel som vil bli lagt ut på emnesiden.

 
Kompendium  Pensum 
The Unusually Useful Web Book  Cohen, June   New Riders  2003  978-0735712065      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring