BU420 e-business

Emnekode
BU420

Emnenavn
e-business

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Wanda Presthus

Tilsynssensor
André Gjertsen (TeleComputing)

Godkjenningsdato
03.12.2012

Hensikt
Dette emnet har til hensikt å gir en innføring i arbeidet med å utvikle forretningsmessige strategier for en virksomhet. Faget tar sikte på å gi studentene kunnskaper og forståelse i analyse og formulering av e-business strategier. Det legges også vekt på å gi studentene kunnskaper og forståelse for organisering, vedlikehold og kontroll av e-handels løsninger.


Forutsetninger
Det kreves ingen faglige forutsetninger for å ta dette kurset.

Kompetansemål

Du skal kunne formulere en e-business strategi for en bedrift innen B2B markedet
Du skal kunne formulere en e-business strategi for en bedrift innen B2C markedet
Du skal kjenne til og kunne anvende modeller og verktøy for e-business
Du skal kunne analysere og kunne komme med forslag til etablering av infrastruktur for e-business løsninger
Du skal kunne analysere og komme med forslag til Implementering av e-business løsninger
Du skal kjenne til lover, regler og etikk knyttet til e-business

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner og casediskusjoner.

Pensum

Formulering av e-business strategi for B2B
Formulering av e-business strategi B2C
Modeller og verktøy for elektronisk handel
Etablering av infrastruktur for elektronisk handel
Implementering av elektroniske handelsløsninger
Lover, regler og etikk knyttet til e-handel

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Studenter som har gjennomført dette emnet har fått kunnskaper om ulike forretningsmodeller og anvendelse av disse, samt hvordan e-business løsninger muliggjør verdiskapning i bedrifter og organisasjoner.

Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Essentials of Management Information Systems  Laudon og Laudon  Prentice Hall  2011  978-0-273-75584-5    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
60

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring


Vekting (%):
40

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring