NITH 2012 - 2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU510 Business Intelligence  

BU510 Business Intelligence

Emnekode
BU510

Emnenavn
Business Intelligence

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Wanda Presthus

Tilsynssensor
Ketil Stadskleiv

Godkjenningsdato
11.04.2012

Hensikt
Hensikten med emnet er å skape en bred forståelse for modellering, oppbygging og bruk av systemer som skal støtte behovet til strategiske, taktiske og operasjonelle beslutningstakere i en bedrift. Arbeidet vil inkludere bruk av teori for å kategorisere og forstå Business Intelligence prosessen. Studenten skal beherske datavarehus og sluttbrukerverktøy innen ulike områder av Business Intelligence som rapportering og data mining. Emnet gir dermed et teoretisk fundament og en praktisk erfaring av prosess og verktøy i Business Intelligence.

Forutsetninger
Ingen spesielle forutsetninger, men det vil være en fordel å ha grunnleggende kunnskap om databaser og forretningssystemer.

Kompetansemål

Du skal kunne gjøre rede for begrepet Business Intelligence.

Du skal ha oversikt hvilken strategisk verdi riktig bruk av Business Intelligence kan tilføre.

Du skal kjenne til beslutningsprosesser i organisasjoner.

Du skal kunne bruke sentrale teorier innen Business Intelligence på praktiske problemstillinger.

Du skal kunne forstå behovet for Business Intelligence i en organisasjon og kjenne til ulike teknologier.

Du skal kunne bruke verktøy for modellering og rapportering av data fremstilt multidimensjonalt. Du skal kunne arrangere en organisasjons data i et passende format.

Du skal kjenne til et systems livsløp (SDLC).

Du skal kunne vurdere etiske problemstillinger.

Gjennomføring
Emnet går over ett semester. Det vil være totalt 3 individuelle mappeelementer.

Pensum

Turban et al (2011) Decision Support and Business Intelligence Systems, 9. utg. Prentice Hall ISBN 978-0-13-245323-3

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet Business Intelligence gir en forståelse for modellering, oppbygging og bruk av systemer som skal støtte behovet til strategiske, taktiske og operasjonelle beslutningstakere i en bedrift. Studenten har et teoretisk fundament og praktisk erfaring med bruk av en Business Intelligence applikasjon.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Decision Support and Business Intelligence Systems  Turban, Sharda & Delen  Pearson Prentice Hall  2011  978-0-13-245323-3  9. utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret

Semester:
Høst / Autumn