NITH 2012 - 2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BUD210 Markedsføring på Internet  

BUD210 Markedsføring på Internet

Emnekode
BUD210

Emnenavn
Markedsføring på Internet

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Asle Fagerstrøm

Tilsynssensor
Håvard Hansen

Godkjenningsdato
15.05.2006

Hensikt
Internett er blitt en stadig viktigere markedsføringskanal for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes på "nettet" må organisasjoner integrere forretningsforståelse og teknologi. Strategiene må være fundamentert i sluttbrukernes situasjon. Deretter må organisasjonen vite hvordan teknologien fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Faget gir først en generell presentasjon av Internett i tilknytning til markedsføring. Studiet gir så fordypning i tema som Internett strategi og praktisk implementering av strategiene. Den tekniske delen av faget gir en innføring i hvordan utvikle gode Internett sider for en organisasjon. Hovedvekten legges på å gi en forståelse av hvilke tekniske og markedsføringsmessige muligheter og begrensninger som finnes, og ikke minst gi en praktisk innføring og trening i bruk av verktøy for å produsere informasjonssider.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å ta dette kurset.

Kompetansemål

Du skal kjenne til Internetts historie, oppbygning og virkemåte
Du skal kjenne til og forklare hva som menes med elektronisk handel
Du skal med utgangspunkt i en bedrifts situasjon kunne utvikle en strategi for Internettsatsing
Du skal med utgangspunkt i strategi for Internettsatsing utvikle en plan for elektronisk markedsføring
Du skal kjenne til ulike publiseringsverktøy som brukes ved web-utvikling
Du skal kjenne til hva som menes med grunnleggende god design og brukergrensesnitt generelt
Du skal kunne analysere kjøpsatferd på internett for bedrifter og konsumenter
Du skal kunen utvikle en plan for hvordan Internett kan fungere som en relasjonsbyggende kanal for en bedrift
Du skal kunne utvikle en plan for promotering av en web-side for en bedrift
Du skal kunne utvikle en plan for evaluering og vedlikehold av en web-side for en bedrift

Gjennomføring
Gjennomføringen av kurset er basert på kombinasjon av forelesning og praktisk arbeid med utvikling av en web løsning for en bedrift.


Pensum

Internetts historie, oppbygning og virkemåte
Elektronisk handel
Utvikling av Internett strategi
Elektronisk markedsføring – implementering og praksis
Markedsføringskanaler, markedsstruktur og Internett
Bruk av publiseringsverktøy
Grunnleggende om god design og brukergrensesnitt generelt
”Business-to-business” markedsføring
“Business-to-consumer” markedsføring
Promotering av web-siden
Evaluering og vedlikehold
Internett som en relasjonsbyggende kanal

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Faget gir først en generell presentasjon av Internett i tilknytning til markedsføring. Studiet gir så fordypning i tema som Internett strategi og praktisk implementering av markedsførings strategiene på Internett. Den tekniske delen av faget gir en innføring i hvordan utvikle gode Internett sider for markedsføring av en organisasjon. Studentene har utviklet en web løsning for en bedrift.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice  Dave Chaffey  Prentice Hall  2006  978-0-273-69405-2    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring