NITH 2012 - 2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU530 Entreprenørskap  

BU530 Entreprenørskap

Emnekode
BU530

Emnenavn
Entreprenørskap

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Asle Fagerstrøm

Tilsynssensor
Magne Johannessen

Godkjenningsdato
20.04.2010

Hensikt
Hensikten med emnet er å gi forståelse for hva innovasjon og entreprenørskap er og kunne utvikle ferdigheter for å fremme ideer og realisere disse. Kurset er orientert mot praktisk anvendelse av teknikk og metoder, med utarbeidelse av forretningsplan som bærende element. Etter fullført kurs skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å kunne delta i og drive en slik prosess med utvikling av forretningsplan for å etablere et nytt firma eller forretningsområde.

Forutsetninger
Det kreves ingen forutsetninger for å ta dette emnet.

Kompetansemål

• Forståelse for hva innovasjon og entreprenørskap går ut på

• Ha forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap for samfunn, organisasjoner og individer

• Ha forståelse for og kunne beherske grunnleggende kreative teknikker

• Ha forståelse for de markedsmessige og organisatoriske konsekvenser for innovasjon og entreprenørskap

• Kunne utvikle planer for innovasjon og entreprenørskap; fra idé til implementering og drift

• Ha forståelse for immaterielle rettigheter

• Kunnskap om hvordan evaluere, velge og selge inn egne prosjekter

• Ha kunnskap om og forståelse hvordan ideer aksepteres og spres i et sosialt system

• Innovasjon og entreprenørskap i et videre perspektiv

Gjennomføring
Faget går over ett semester.

Pensum

Ulike typer innovasjon

Entreprenørskapsbegrepet

Forretningsplanen

Marked og organisasjon

Prosess og gjennomføring av prosjekter

Immaterielle rettigheter

Realisering og kommersialisering

Diffusjon av innovasjoner

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir forståelse for hva innovasjon og entreprenørskap er og hjelper med å utvikle ferdigheter for å fremme ideer og realisere disse. Kurset er orientert mot praktisk anvendelse av teknikk og metoder, med utarbeidelse av forretningsplan som bærende element.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Business Model Generation  Alexander Osterwalder, Yves Peigner  Wiley  2010  9780470876411    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn