NITH 2012 - 2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU525 Forbrukerpsykologi  

BU525 Forbrukerpsykologi

Emnekode
BU525

Emnenavn
Forbrukerpsykologi

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Asle Fagerstrøm

Tilsynssensor
Magne Johannessen

Godkjenningsdato
14.04.2011

Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende innføring i hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukernes atferd, og hvordan man i markedsføring kan dra nytte av disse faktorene. Det legges spesielt fokus på å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvilke beslutningsprosesser som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste, og hvordan varer og tjenester brukes. Etter fullført emne skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å kunne benytte ulike teorier og modeller til å beskrive hva som leder frem til forbrukernes valg av vare eller tjeneste, samt kunne beskrive hva som skjer etter kjøp og hva som påvirker fremtidig kjøp.

Forutsetninger
Det kreves ingen forutsetninger for å ta dette emnet.

Kompetansemål

 

 • · Forstå viktigheten av å ha kunnskap om forbrukeratferd i markedsføring
 • · Kunne bruke ulike teknikker for markedsundersøkelser
 • · Kunne segmentere et marked
 • · Kunne beskrive forbrukernes beslutningsprosess for kjøp en av vare eller tjeneste
 • · Kunne beskrive individuelle faktorer som motivasjon, personlighet og persepsjon, samt hvordan disse påvirker forbrukernes valg
 • · Kunne beskrive hvordan forbrukerne lærer
 • · Kunne beskrive og analysere forbrukernes holdninger og gi forslag til strategi for holdningsendring
 • · Kunne forklare hvordan sosiale faktorer som referansegrupper, sosiokulturelle grupper og kultur påvirker forbrukernes valg
 • · Forstår prosesser knyttet til adopsjon og diffusjon av nyheter
Gjennomføring
Emnet går over ett semester.

Pensum

 

 • · Forbrukeratferd som fag og forskningsfelt
 • · Markedsundersøkelser
 • · Segmentering
 • · Beslutningsatferd
 • · Motivasjon
 • · Personlighet
 • · Persepsjon
 • · Læring
 • · Holdninger og holdningsendring
 • · Sosiale forhold
 • · Adopsjon og diffusjon
Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Hensikten med emnet Forbrukerpsykologi er å gi studentene en grunnleggende innføring i hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukernes atferd, og hvordan man i markedsføring kan dra nytte av disse faktorene.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Artikler som blir publisert på IT’s Learning              Bok  Pensum 
Consumer Behaviour  Schiffman, Kanuk og Hansen  Prentice Hall  2012  978-0-273-73695-0    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
30

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
4 uker

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
30

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
4 uker

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
40

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 min

Semester:
Høst / Autumn