BU540 Data Mining

Emnekode
BU540

Emnenavn
Data Mining

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Wanda Presthus/Øyvind Rogne

Tilsynssensor
Niclas Kjäll-Ohlsson

Godkjenningsdato
17.08.2012

Hensikt
Data mining går ut på å identifisere informasjon (ofte skjulte mønstre) i store mengder data. Hensikten med dette emnet er å lære ulike teknikker for å avdekke slik informasjon. Kurset inneholder både sentrale teorier og praktisk anvendelse av teknikk og metoder. Etter fullført kurs skal studenten kunne vurdere og anvende ulike former for data mining.

Forutsetninger
Det kreves ingen forutsetninger for å ta dette emnet, men interesse for statistikk er en fordel.

Kompetansemål

Forklare sentrale teorier innen data mining

Kjenne til ulike typer av mining

Kunne anvende rett type data mining på et datasett

Bruke verktøy til å mine ulike typer data

Demonstrere og kritisk evaluere nytten av data mining

Gjennomføring
Emnet går over ett semester. Det vil bli forelesninger og øvinger med bruk av verktøy.

Pensum

Data- og text mining

Association, sequence, clustering, categorisation, prediction

Beslutningstre

Nevrale nett

Når/hva man kan/bør data mine

Statistikk

Hvordan gjøre nytte av informasjonen

Ulike typer verktøy

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir forståelse av hva data mining er og ferdighet i hvordan gjøre om data til nyttig informasjon. Kurset består av både teori og praktisk anvendelse av teknikker og verktøy for data mining.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management  S. Linoff, J. Berry  Wiley Computer Publishing  2011  978-0470650936  3 edition (April 12, 2011)    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:
Hele semesteret

Semester:
Høst / Autumn