NITH 2012 - 2013 / Emner / Informasjonssystememner(IS) / IS401 IT og innovasjon  

IS401 IT og innovasjon

Emnekode
IS401

Emnenavn
IT og innovasjon

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Bendik Bygstad

Tilsynssensor
Ketil Stadskleiv

Godkjenningsdato
26.10.2011

Hensikt
Hensikten er at studentene skal få praktisk og teoretisk innsikt i IT-baserte innovasjonsprosesser, samt å gjennomføre en analyse og presentasjon av innovasjonscases.

Forutsetninger
Studentene forutsettes å ha grunnleggende kunnskaper om forretningssystemer.

Kompetansemål

1.Du skal ha kunnskap om ulike teorier og modeller om IT-basert innovasjon

2.Du kal kunne anvende disse teoriene i analyse av flere større casebeskrivelser

3.Du skal kunne planlegge og gjennomføre en profesjonell muntlig presentasjon, herunder:

  • Dokumentere dine funn i en skriftlig presentasjon
  • Gjennomføre ne muntlig presentasjon
  • Besvare spørsmål angående presentasjonen
Gjennomføring
Ulike modeller for IT-basert innovasjon blir presentert. Studentene skal analysere flere innovasjons-case i grupper. Hver gruppe skal fremføre tre muntlige presentasjoner for diskusjon i klassen. Det gis samlet karakter for alle tre fremføringene. Karakteren settes på grunnlag av både form og innhold.

Pensum

Lanestedt, G. og Bygstad, B. (2009). IKT-basert innovasjon i offentlig sektor. Tapir Akademisk Forlag. Denne legges ut elektronisk.

I tillegg vil det bli utdelt flere forskningsartikler og cases som beskriver innovasjonsprosjekter.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en praktisk og teoretisk innsikt i IT-basert innovasjon
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
IKT-basert innovasjon i offentlig sektor  Lanestedt, G. og Bygstad, B.  Tapir Akademisk Forlag  2009  978-82-519-2431-3      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Muntlig / Oral

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring