NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS340 Visuell fortellerteknikk  

DS340 Visuell fortellerteknikk

Emnekode
DS340

Emnenavn
Visuell fortellerteknikk

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Torbjørn Sitre

Tilsynssensor
Ulf Wilhelmsson

Godkjenningsdato
10.12.2009

Hensikt
Emnet skal gjøre studentene i stand til å fortelle visuelle historier effektivt, engasjerende og underholdende.

Forutsetninger
Kjennskap til historiefortelling

Kompetansemål

Etter å ha fullført Visuell Fortelling skal studentene:

  • ha kjennskap til sentrale elementer innen visuell historiefortelling - og erfaring i bruk og analyse av disse
    • Rom, linje og form
    • Tone og farge
    • Bevegelse og rytme
  • ha økt kunnskap om de forskjellige former for visuell historiefortelling
  • ha erfaring med utforming og bruk av storyboards
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, øvelser og evaluering, individuelt og gruppevis.
• Fotoøvelser. Egne bilder eller bilder fra internett satt sammen og evt. manipulert for å fortelle en historie.
• Storyboard-/tegneserieøvelser.
• Enkle videoøvelser.


Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir studentene kjennskap og ferdigheter i visuelle fortellerteknikker, slik som bruk av bilder, video og storyboard. De skal være i stand til å fortelle visuelle historier effektivt, engasjerende og underholdende
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The Visual Story, Second Edition: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media  Bruce Block  Focal Press  2007  9780240807799  2nd    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn