NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS302 Interaksjonsdesign 1  

DS302 Interaksjonsdesign 1

Emnekode
DS302

Emnenavn
Interaksjonsdesign 1

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Sturla Bakke

Tilsynssensor
Eidar Grande Vollan

Godkjenningsdato
22.04.2010

Hensikt
Fagets formål er å gi kunnskap om interaksjonsdesign, samt prototyping og utvikling av applikasjoner/webgrensesnitt med godt design.

Forutsetninger
DS160 Introduksjon til Interaksjonsdesign.

Kompetansemål

- Videregående kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction)
- Kunnskap om interaksjonsdesign herunder kunnskap om hva som er god brukervennlighet
- Være i stand til å utvikle prototyper ved bruk av ulike multimedieverktøy i tillegg til bruk av Adobe Photoshop
- Kunnskap om ulike designprinsipper
- Kunne utvikle applikasjoner og grensenitt med godt design
- Kunnskap om løsnings- og brukerevalueringer, og bruke disse i interaksjonsdesignprosjekter

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, lab-basert undervisning og gruppebasert prosjektarbeid.

Pensum

Se fagets litteraturliste.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en innføring i HCI-kunnskap (Human-Computer Interaction), interaksjonsdesign og underliggende teorier. Studentene har særlig arbeidet med brukersentrert design og prototypeutvikling.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design  David Benyon  Pearson Education  2010  978-0-321-43533-0    Bok  Pensum 
Don’t make me think: a common sense approach to web usability   Krug, Steve  New Riders  2006  978-0-321-34475-5 2    Bok  Støttelitteratur 
Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites  Morville, Petter; Rosenfeld, Louis  O’Reilly  2007  978-0596527341    Bok  Støttelitteratur 
Interaction Design: beyond human-computer interaction  Preese, Jenny; Rogers, Yvonne og Sharp, Helen  Wiley & Sons  2011  978-0-470-66576-3  3. utg    Bok  Støttelitteratur 
Prioritizing Web Usability   Nielsen, Jakob; Loranger Hoa  New Riders  2006  978-0-321-35031-2      Bok  Støttelitteratur 
The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web  Garrett, Jesse James  Peachpit Press  2010  978-0-321-68368-7  2. utg    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn