NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS402 Interaksjonsdesign 2  

DS402 Interaksjonsdesign 2

Emnekode
DS402

Emnenavn
Interaksjonsdesign 2

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Sturla Bakke

Tilsynssensor
Eidar Grande Vollan

Godkjenningsdato
22.04.2010

Hensikt
Studentene skal ha videregående kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction), interaksjonsdesignprosessen og sentrale elementer som står i fokus ved utviklingen av ulike applikasjoner/løsninger. Studentene får kunnskap om de trinn som inkluderes i en designprosess, helt fra idé-stadiet til presentasjon av en ferdig løsning.

Forutsetninger
DS302 Interaksjonsdesign 1

Kompetansemål

 

  • Kunne anvende kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction) i en designprosess
  • Ha kunnskap om og kunne anvende prinsipper knyttet til interaksjonsdesign
  • Kunne vise inngående kunnskap om brukskvalitet (Usability) og brukertesting
  • Kunne gjennomføre datainnsamling og dataanalyse på ulike stadier i en designprosess
  • Ha kunnskap om og kunne anvende personas og scenarioer som verktøy i en designprosess
  • Ha videregående kunnskap om informasjonsarkitektur
  • Kunne anvende og evaluere design patterns
Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger, case-diskusjoner og praktisk arbeid.

Pensum

Se litteraturlisten

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir videregående kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction) generelt, og interaksjonsdesign spesielt. Det legges vekt på et brukersentrert fokus i hele designprosessen, med den hensikt å utvikle brukervennlige og attraktive applikasjoner/løsninger.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design  Benyon, David  Pearson Education  2010  978-0-321-43533-0    Bok  Pensum 
Don’t make me think: a common sense approach to web usability   Krug, Steve   New Riders   2006  978-0-321-34475-5    Bok  Støttelitteratur 
Information architecture. Blueprints for the web  Wodtke, Christina; Govella, Austin  New Riders  2009  978-0321600806    Bok  Støttelitteratur 
Interaction Design: beyond human-computer interaction   Preese, Jenny; Rogers, Yvonne og Sharp  Helen Wiley & Sons   2007  9780470018668    Bok  Støttelitteratur 
Prioritizing Web Usability   Nielsen, Jakob; Loranger Hoa   New Riders   2006  978-0-321-35031-2     Bok  Støttelitteratur 
The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web   Garrett, Jesse James   Peachpit Press   2002  978-0-735712027     Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/muntlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/oral test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Vår / Spring